Kerneværdier

El Sistema: Kerneværdier, Programprincipper og Metode

Kerneværdier

1. Menneskerettigheder
Alle har ret til et liv i værdighed, til at skabe og til at yde sit bidrag til samfundet.

2. Socialt ansvar
Samfundet fungerer bedst, når vi bruger energi på at hjælpe hinanden, og når alle tager medansvar for at modvirke sociale uligheder. Så får alle muligheden for at udvikle sig så meget som de kan.

3. Selvværd
Vi vil styrke de unges selvværd, så de bliver bedre rustet til at møde sociale udfordringer og blive aktive samfundsborgere.

4. Tillid til de unge
God undervisning er baseret på anerkendelse, glæde og oprigtighed, og på oplevelsen af, at være en del af et krævende, ambitiøst og understøttende miljø. Enhver ung har mulighed og behov for at sætte sig høje mål uden begrænsninger. Tilliden til de unge er et bærende element i El Sistema.

5. Løbende udvikling
El Sistema skal altid være i udvikling, og hele tiden stræbe efter at nå ud til flere unge og tilbyde bedre undervisning. Fleksibilitet, eksperimenter, kreativitet og risikovillighed, er nødvendige aspekter. Fejl er ikke en hindring for fremtidig vækst, men skal ses som et springbræt til udvikling.

Principper

1. Musik som et redskab til social udvikling
El Sistema bruger musikken som drivkraft til udvikling af unge. De unge tager aktivt del i den fælles musikudfoldelse og læringsproces, og får ansvar for både egen og gruppens udvikling. Allerede I en tidlig alder hjælper de andre unge i gruppen. Musikken befordrer i sig selv glæden ved at udtrykke sig. El Sistema fokuserer i første omgang på passionen og det musikalske udtryk, dernæst på de musikalske færdigheder. Det er lysten, der skal drive værket.

2. Plads til alle
El Sistema inkluderer så mange unge som muligt, og inviterer unge ind i sit fællesskab når det overhovedet er muligt – så tidligt som muligt, så længe som muligt og uanset den unges baggrund eller musikalske færdigheder.

3. Gratis og åbent for alle
El Sistemas aktiviteter er gratis for alle medvirkende unge.

4. El Sistema-miljøets forankring
El Sistema ligger i de unges nabolag, og giver El Sistemas værdier og mål fysisk form. Det er et fristed med tryghed, sjov, glæde og venskab. Der er en ånd af opbakning, positivitet og ambition, og de unge opfordres til at udforske deres potentiale. De unge skal føle sig som en vigtig del af et fællesskab, både indenfor og udenfor El Sistema. El Sistema er et fællesskab, der møder omverdenen med åbenhed.

5. Fordybelse og intensitet
Hyppige udadvendte aktiviteter som koncerter, familie aktiviteter og andre oplevelser, har til hensigt at give de unge glæden ved at optræde og dele deres resultater med omverdenen.

6. Ensemblets rolle
Læringen i El Sistema-miljøet er baseret på ensemble-arbejde, hvor fokus er både er på individets og gruppens præstationer. Orkestre og ensembler i El Sistema-miljøet sætter de fælles mål højere end de enkelte medlemmers indbyrdes konkurrence.

7. Holistisk udvikling
Underviserne optræder i mange roller over for de unge. Både som samfundsborger, kunstner, lærer og menneske. Tilsvarende opfordres de unge til at udvikle sig holistisk: som aktive musikere, hjælpsomme undervisere, spørgelystne elever og ansvarlige samfundsborgere.

8. Det Livslange Kontinuum
Uanset forskel på ressourcer og praksis, arbejder alle El Sistema-miljøer frem mod et fuldt program, bestående af en ubrudt kontinuerlig kæde af tilbud, der støtter de unge i deres udvikling frem mod voksenlivet. De forskellige kædeled hænger sammen og understøtter hinanden, således de unge oplever en fælles linje og musikalsk sammenhæng.

9. Familier og fællesskaber
En hovedmålsætning for El Sistema er at involvere familierne i både musik og medborgerskab. El Sistema arbejder endvidere aktivt for at involvere lokalsamfundet gennem udadvendte aktiviteter. Gennem El Sistema-arbejdet styrkes familier og lokalsamfund, og samarbejdet mellem dem forstærkes.

10. Netværk
El Sistema-miljøerne i Danmark fungerer selvstændigt, med egne programmer, men er gennem de regionale og nationale netværk forbundne til den verdensomspændende Sistema-bevægelse. Relationerne manifesteres gennem Sistema-festivaler, residenser og seminarer.