Om El Sistema

El Sistema er en model for kor- og orkesterskole med musikken som værktøj til social og menneskelig udvikling.

El Sistema er et venezuelansk musikalsk system, som efterhånden har 30 år på bagen. El Sistema tog sin begyndelse i de fattigste områder i Venezuelas hovedstad, Caracas, og havde til formål, at skabe et musikalsk fællesskab, som kunne give børn og unge fra socialt og økonomiske dårligt stillede familier, bedre muligheder for at skabe andre løbebaner i deres voksne liv. El Sistema er for indeværende et attraktivt og opsøgt tilbud, og en national stolthed, og en stor del af El Sistemas omkostninger finansieres af staten.

Nøglefaktorerne i El Sistema er en kontinuerlig praksis, forældresamarbejde, hvor forældrene styrkes i deres rolle, ved at give støtte og opmuntring til deres barn. Sidst men ikke mindst er El Sistema rollemodeller, som selv har brugt El Sistema til at bane deres vej frem i livet, og som vender tilbage for at undervise nye børn. Endvidere er der en stærk passion, engagement og tro omkring El Sistema.

Læs et spændende essay her, hvor skuespiller og forfatter Eric Booth beretter om fem møder med El Sistema. Fra Canada over Sverige til Korea. (På engelsk)

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.