Tre nye rapporter om El Sistema

Symfoni og samfund – El Sistema som redskab til øget social inklusion og integration?

En komparativ undersøgelse af hvordan tre danske El Sistema-inspirerede projekter kan bidrage til øget social inklusion og integration i det danske samfund.

Musikvidenskabeligt speciale af Stine Møgelbjerg Johansen

BILAG Speciale_Stine M Johansen

El Sistema Inspirerede Projekter – en pilotundersøgelse
Tatiana Chemi og Finn Holst med bidrag af Sofie Holm, Sara Fink Søndergaard og Stine Møgelbjerg Johansen for DMKL

Rapport_ElSisDk_pilot

Kortlægning af forskning i effekten af børns og unges møde med kunsten
Finn Holst 2015

BILAG Kortlægning_B&U Kunst

El Sistema Danmark